Tag Obezite

http://kalbinisev.org/wp-content/uploads/2015/01/stomachobese-300x200.jpg

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite; avrupa adalet divanının ‘obezler engelli sayılabilir’ kararı sonrası tekrar gündeme oturdu. Şehir yaşantısının getirdiği hareketsizlik, düzensiz ve yanlış beslenme alışkanlıkları ile birlikte obezite insidansı ülkemizde hızla artıyor. Özellikle 40 erişkin kadınların yarıdan fazlası kilolu grubuna girerken asıl korkutucu olan nokta obezite sıklığının çocuklarda da hızla artması. Buda...

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler ve yorumlar, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.