Kalp Krizi KALP KRİZİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN TÜM SORULARIN CEVAPLARI

shutterstock_127653560

 

”Kalp krizi ülkemizde vede tüm dünyada 1 numaralı ölüm sebebi olup, erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleriyle bu yüksek ölüm oranlarını azaltmak mümkün görünmektedir. Kalp krizi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulacaksınız”

 • Kalp krizi nedir?

Kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanması sonucu oluşan ve sıklıkla kendini şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı ile gösteren klinik durumdur.

 • Kalp krizi nelere yol açıyor?

Toplumda en önde gelen ölüm sebebidir. Ülkemizde tüm ölümlerin % 30′ undan sorumludur.

Kalp krizi geçiren hastaların % 20 si bir sağlık kuruluşuna başvurmadan kaybedilmektedir. Ayrıca etkin şekilde tedavi edilmeyen kalp krizleri, kalpte hasar oluşturarak kalp yetersizliği , ritim bozuklukları ve kapak hastalıklarına yol açmaktadır.

 • Bir hasta hayatında kaç kez kalp krizi geçirebiliyor?

Kalp krizi geçiren kişi ne yazıkkı sırasını başkasına devretmiyor. Kalp damar hastalığı ömür boyu devam eden bir hastalık olduğu için, kalp krizi geçiren hastada tekrar kriz geçirme riski daha yüksektir. Hasta etkili bir tedavi almıyorsa, üçüncül, dördüncül krizler kaçınılmaz oluyor. Her krizde kalp daha çok hasar gördüğünden kalp yetersizliği ve ritim bozuklukları kaçınılmaz oluyor ve ölüm oranında belirgin artış oluyor.

 • Dünyada ve ülkemizde hangi sıklıkta görülüyor?

Genel olarak 40 yaşın üstündeki kişilerde daha sık görülmekte ve yaşla bu sıklık artmaktadır. Yinede son dönemde kalp krizi görülme yaşı gittikçe düşmektedir. 30 yaş altında görülen kalp krizleri şaşırtıcı bir olay olmaktan çıkmıştır. Genel olarak görülme sıklığı binde 2-4 aralığında değişmektedir.

 • Ölüm nedenleri arasında kaçıncı sıklıkta yer alıyor?

Dünya genelinde, kalp krizi ve koroner arter hastalıkları ölümün tek başına en sık nedenidir. Her yıl yedi milyondan fazla kişi KAH nedeniyle ölmektedir ve bu, tüm ölümlerin %12,8’sini oluştur­maktadır.5 Avrupada her altı erkekten ve her yedi kadından biri miyokart enfarktüsü nedeniyle ölecektir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalıklardan ölüm oranı kime yerlerde %50 nin üzerindedir. Ülkemizde ölüm nedenleri arasında 1. sırada yer alan kalp krizleri ve iskemik kalp hastalıkları % 30 oranla ülkemizdeki açık ara en sık ölüm sebebi olmaya devam ediyor.

 • Son yıllarda kalp krizi oranında ve buna bağlı ölüm oranlarında artış mı var ?

Kalp krizi görülme oranında bir artış söz konusu. Özellikle genç yaştakiler daha çok etkilenmeye başlıyor. Her şeyden önemlisi toplum olarak bu ölümlere genetik yapımız ve değişen yaşam şeklimiz sebep oluyor. Hareketsiz bir yaşam sürdürüp egzersiz, spor yapmıyoruz. Dengeli beslenmiyoruz. Sigara içiyoruz. Önerilen tedavileri çoğunlukla aksatıyoruz. Bütün bunlar kalp kaynaklı ölümlerin artmasına sebep oluyor.

Ayrıca sağlık sektöründeki gelişmeye bağlı olarak, hastane ve doktorlara ulaşım kolaylaştığı için çoğu gizli kalmış kalp hastalığı tanısı rahatlıkla konulabiliyor. Bu da kalp krizi görülme sıklığında ek artışa yol açmakta.

 • Gençler arasında kalp ölümlerinin artmasının nedeni nedir?

İşsizlik veya yoğun iş temposu, sosyal statü, sigara, yanlış beslenme, stres gibi unsurlar çok etkili. Özellikle yoğun tempoyla çalışan genç işadamlarının kalp sağlığına dikkat etmeleri gerekir.

 • Kadınlarda mı daha ölümcül, erkeklerde mi? Neden?

Erkeklerin daha çok kalp krizi geçirmesigenetik, hormonal vede çevresel faktörlerin yol açtığı bir durum. Menapoz öncesi bir kadın kendinden 10 yaş genç bir erkekle kalp hastalığı açısından eşit riske sahiptir. Menapoz sonrası kadınlardaki kalp hastalığı rsiki artmakla beraber hiçbir zaman erkeklerin sahip olduğu risk düzeyini geçmemektedir. Ancak yinede kalp krizi ve kalp hastalığı kadınlardaki en sık ölüm sebebi olmaya devam ediyor.

 • Kalp krizi hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Kadınlarda ve erkeklerde fark var mı?

Kalp krizinin temel belirtisi göğüste ağrı, baskı sıkıntı hissi, nefes darlığı ve ritim düzensizliğidir. Ağrı genellikle 20 dakikadan fazla sürer ve çeneye ve sol kola yayılabilir. İnanılanın aksine tek başına sol kolda uyuşmanın kalp krizini öngördürmedeki değeri düşüktür. Kalbin alt tarafını tutan krizlerde bulantı kusma, tansiyon ve ritim düşüklüğü görülebilir. Soğuk terleme yine göğüs ağrısına eşlik edebilir. Baş dönmesi, baygınlık hali, solukluk, halsizlik eşlik eden diğer semptomlardır. Daha öncesinde kalp krizi geçirmiş hastalar; ilk krizdeki benzer şikayetleri yaşadıklarında, vakit kaybetmeden takip edildikleri merkeze başvurmalıdır. Kadınlarda şikayetler net olmayabilir. Yüzeysel ve atipik şikayetlerle başvuran kadınlarda ayrıntılı bir değerlendirme kalp krizi tanısının atlanmasını önleyecektir.

 • Kalp krizinin gizli sinyalleri neler? Hangi grupta daha çok görülüyor?

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigaranın kalp hastalıklarına zemin hazırlayan temel etkenler olduğu konusunda da fikirbirliği mevcut.

Çoğu zaman hasta tarafından önemsenmeyen ve kalp krizi rsikinin artmış olduğu hastalık ve bulgular şu şekilde sıralanabilir.

– Horlama ile kendini göstren uyku apnesi hastalığı

– Böbrek hastalığı varlığı, böbrek taşı hastalığı

– Göbekten alınan kilo, ideal kilonun %20 sinden daha fazla kilolu olmak

– Sedef hastalığı, romatoit artrit gibi uzun süreli iltihabi ve romatizmal hastalıklar

-Trombosit bozukluğu ve kan fazlalığı ile giden kan hastalıkları

-Erkekte 55 kadında 65 yaş altında ortaya çıkmış genetik yatkınlık

-Kötü ağız hijyeni

-Kellik ve saçlarda erken beyazlama

-Uyuşturucu ve keyif verici madde alımı

-Yalnız yaşayan insanlar

-Bekarlık ve düzensiz yaşam

-Hareketsiz yaşam

-Sağlıksız ve düzensiz beslenme

– Aşırı evhamlı ve sürekli stres altındaki kişiler

– Depresyon

– Cinsel fonksiyon bozukluğu olan kişiler

 • Hiç belirtisiz de seyredebiliyor mu? Bu hangi grupta oluyor, neden?

Bazen kalp damar hastalıkları hiç belirti vermeyebilir. İlk belirti bir kalp krizi olabilir ve geçirilen krizle kişi hayatını kaybedebilir. Bazı durumlarda ise kalp krizi geçirilir ve kişi hiç farkında olmaz. Daha sonra yapılan tetkiklerde tesadüfen rastlanılır. Bu son durum şeker hastalarında daha sıktır. Özellikle yaşlılarda ve ağrı eşiği yüksek kişilerdede bu durum sıktır. Bu grup hastalığa toplumda gizli gelişen kalp hastalığı denmektedir ve kalp hastalığı mevcut kişilerde % 20 lik bir grubu oluştururlar.

 • Kalp krizi geçiren bir hastaya yaptığımız hatalar neler? Bunun yerine neler yapmalıyız?

Temel hatalar hastaneye geç başvurmak ve etkin tedavinin uygulanabileceği kardiyoloji merkezine geç ulaşımdır. İstanbulda yapılan bir araştırmada, hastaların en erken tıp merkezi yada polikliniklere başvurduğu saptanırken, bu grup hastalar etkin tedavinin verilemediği merkezlere sıklıkla sevkedildiğinden, erken başvuruya rağmen tedaviden daha az fayda gördükleri gözlemlenmiştir. Özellikle kusmayla ve başdönmesiyle seyreden kalp krizlerinde tansiyon sıklıkla düşük olduğundan, bu durumlarda dilaltı kesinlikle alınmamalıdır. Mümkünse kriz şüphesi olan kişi, refakatçi eşliğinde bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

 • Kalp krizinde şikayetler ne kadar sürüyor? bu süre neden değişkenlik gösteriyor?

Kalp krizinde şikayetler tıkanan damara, damarın beslediği bölgeye, tıkanıklık yüzdesine göre değişiyor. Tipik bir kalp krizinde ağrı şiddeti giderek artış gösterir ve sıklıkla 20 dk dan uzun sürer. 24 saat aralıksız devam eden aynı şiddetteki göğüs ağrısında kalp krizi olasılığı daha düşüktür ancak, kısmi tıkanan damar darlığına bağlı kalp krizinde ağrı şiddetinde değişikliklerle giden uzun süreli göğüs ağrısına yol açabilir.

 • Kalp krizi geçirdikten sonra, tekrar kriz geçirmek için en riskli süre nedir? Neden? Bu risk sonradan en aza iniyor mu?

Hastanede yatış evresinde ikincil kriz ihtimali yüksektir ve risk 1 yıl boyunca devam eder ve 1 yıl sonrası hastalık ortalaması seviyesine döner. İlk 6 ay içerisinde ikincil bir kriz geçiren hastaların yaklaşık %12’si kaybedilmektedir.

 • Kalp krizinde, hastanın hayatının kurtulması açısından en önemli süre nedir? Hasta bu sürede yetişirse, neler uygulanıyor? Hızlı müdahale neyi önlüyor?

Kalp krizi zamanında ve etkili müdahale yapıldığında rahatlıkla atlatılabilecek bir durumdur. Özellikle ilk 2 saat içinde yapılan müdahalelerde kalpte oluşabilecek hasar minimale inmektedir. Kalp krizine etkili müdahale yapılmadığında hastalar ya kriz döneminde kaybedilmekte, yada krizin oluşturduğu kalp yetersizliği sürecinde yaşam beklentileri azalmaktadır. Bu nedenle kalp krizi geçirdiği düşünülen hastaların en kısa sürede etkili tedavinin yapıldığı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. İlk 2 saat içinde yapılacak balon stent işlemi ile kalpte oluşan hasar minimal olmaktadır. İlk 12 saat süresinde yapılan balon-stent işleminden hasta belirgin fayda görürken bu saatten sonra yapılacak işlemin sağlayacağı fayda minimal düzeye düşmektedir

 • Tedavideki gecikme, nelere mal oluyor?

Kalp krizi tedavisinde zaman çok kıymetlidir. Kalp dokusu karaciğer gibi kendini yenileyen bir organ olmadığından, kriz sonrası oluşan hasar kalıcı olmakta ve hastalarda kalp yetersizliği gelişmektedir. Özellikle ilk 2 saat krizin hasarsız atlatılması açısından altın kadar kıymetlidir. Hastaya sağlanacak fayda 6. saat sonrası belirgin azalmakta ve 12. saat sonrasında minimale inmektedir.kalp yetersizliği gelişmektedir.

 • Kalp krizinde ne tür bir tedavi izleniyor?

Kalp Krizi Anında Ne Yapılmalı?

Kalp krizini düşündürecek şikayetleri olan bir kişi en yakın sağlık kurluşuna başvurmalıdır. Şikayetleri ciddi ve hareket edemeyecek durumda ise yatay pozisyonda uzanmalı, mümkünse bir aspirin çiğneyip yutmalı, kalp hastalığı için tedavi alıyorsa dilaltı almalı ve sağlık kuruluşuna nakil için yakınlarından veya 112 den yardım istemelidir.

Kalp Krizi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bir kardiyoloji merkezinde, koroner yoğun bakım şartlarında tedavi yapılmalıdır.

Hastanın başvuru zamanı ve geçirilen kalp krizinin tipine göre tedavi şekli değişebilir.

Hastaneye erken başvurmak tedaviye daha iyi cevap alınmasını sağlar.

Standard ilaç tedavisi yanında; koroner anjiografi sonrası PTCA+stent, trombolitik tedavi denilen pıhtı eritici spesifik ilaç tedavisi ve gerekirse acil ameliyat uygulanan tedavi yöntemleridir.Tedavide başarı oranı %80 nin üstündedir.

 • Kalp krizine neden olan riskler neler?

Değiştirilemeyecek risk faktörleri:

 • Yaşın ileri olması ;Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzeri ve postmenapozal (adetten kesilme sonrası) dönemde olmak . Kalp krizinden kaybedilen hastaların % 80’i 65 yaş üzeri kesimden oluşmaktadır.

 • Cinsiyet ;Kalp krizi daha çok erkeklerde görülür.

 • Kalıtım ; Ailede bu hastalığın bulunması ciddi bir risk faktörüdür. Birinci derecede akrabalar içinde erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaş altında kalp krizi gözlenmesi risk faktörü oluşturmaktadır. Özellikle 40 yaş altında gözlenen kalp krizleri, aile bireylerini ciddi biçimde risk altına sokmaktadır.

Değiştirilebilir (önlenebilir) risk faktörleri:

 • Sigara kullanımı : Kalp krizi riskini 2-4 kat arttırmaktadır.

 • Hipertansiyon; Kan basıncının ( 140 / 90 mmHg’dan ) yüksek olması kalp krizi yanında böbrek hastalığı ve felç oluşum riskini arttırmaktadır.

 • Diyabet ; Şeker hastalığı kalp hastalığı varlığı ile eşdeğer kabul edilmektedir. Diyabet hastalarında damar hastalığı oluşumunu taramak için boyun ultrasonu faydalıdır.

 • Stres , öfkeli ve evhamlı kişilik, yalnız yaşamak, depresyon

 • Yüksek kolesterol değerleri: Kötü kolesterol LDL nin 190 mg/dl ve yağ miktarı trigliserit seviyesinin 300 mg/dl üzerinde olması. İyi kolesterol HDL düzeyinin 40 mg/dL ’den düşük olması

 • Diğerleri : Böbrek hastalıkları,felç geçirmiş hastalar, şişmanlık-ideal kilonun %20 üzerinde olmak, göbeklilik- bel çevresinin erkeklerde 102 cm ve kadınlarda 94 cm den büyük olması, hareketsiz yaşam, gut hastalığı, aşırı alkol ve kahve tüketimi, kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması, kadınlar için doğum kontrol hapı kullanımı
 • Kalp krizinden korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?

Özellikle ana risk faktörlerinden olan şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara ile mücadelede kalp krizi riskinde % 40’a varan düşüş sağlanabilmektedir. Diğer risk faktörleriyle mücadelede eklendiğinde kazanç %60 lara çıkmaktadır. Yukarıda saydığımız risk faktörlerini en aza indirmek bizi kalp krizinden o miktarda uzaklaştıracaktır. Hipertansiyon ve şeker hastalığı gelişimi önlenemese dahi bu hastalıkların tedaviyle kontolü mümkündür. Sigara, alkol mümkün olduğu kadar azaltılmalı veya kesilmelidir.Değiştirilebilir faktörler içinde önlenmesi zor olan faktörlerden biride strestir. Kişinin kendi iradesi, çevre ve ailesinin yardımı, gerekirse psikiyatrist ve psikologların tedavisi ile stres yenilebilir. Sürekli stres  altında kalan kişiler öncelikle stresin nedenlerini düşünmeli, bunları ortadan kaldırmaya çalışmalı veya bunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır.Bir çeşit kan yağı olan kolesterol düzeyinin azaltılması ve kolesterolün bir alt ünitesi olan HDL-Kolesterol düzeyinin artırılması diyet, egzersiz ve gerekirse ilaçlarla sağlanabilir. Şişmanlık da önemli bir risk faktörüdür.

Zayıflamak için çeşitli yöntemler kullanılabilir : Diyet, düzenli spor ve egzersiz, akupunktur, bitki çayları, (hekim gerekli görürse) ilaç tedavisi ve aşırı derecede kilolular için cerrahi tedavi (ameliyat). Bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta kiloların yavaş yavaş ve uzun zamanda verilmesidir; unutulmamalıdır ki hızlı verilen kilolar yine hızlı bir şekilde yerine gelebilir. Hareketsiz (sedanter) yaşamdan mümkün olduğunca kaçınmalı; örneğin yakın mesafeler için araba kullanmamalı, asansör yerine merdivenleri tercih etmeli, hergün düzenli yürüyüşler ve egzersizler yapmalıdır. Yalnız sporu yaşımıza ve bünyemize göre yapmalı, vücuda aşırı yüklenmemelidir.

Bu yazı ile ilişkili programı youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur. *

Toplam 173 yorum

 • Kübra Öztürk

  Mart 28, 2019 at 14:37

  Hocam merhaba cevap verirseniz çok sevinirim. 20 yaşındayım 3. hamileliğimi yaşıyorum şuan. doğuma 2 ayım kaldı. Panik atak ve anksiyete var bende. hamileliğimde başladı. 4 aydır tekrar eden göğüs sol kol ağrılarım oluyor 1 ay içinde 4 ayrı kardiyoloji doktoruna gittim damarlarımın temiz olduğunu bu durumda kalp krizi geçirmemin imkansız olduğunu söylediler bana. ara ara taşikardim oluyor. onun içinde beloc 50mg verdiler. benim size sorum kalp damarları temiz olduğu müddetçe kriz geçirmezsin dedikleri doğrumu ? kalp damarı biranda daralıp tıkanırmı ? Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Nisan 6, 2019 at 10:17

   Gebelik sürecinde göğüs ağrıları, nefes darlığı ve çarpıntı atakları sık izlenir. Verilen tedavi yeterli olacaktır.

 • Derya kaan

  Mart 3, 2019 at 22:54

  Merhabalar kayinnpederim prostatgan biyopsi oldu enfeksiyon kapti hastanede 2 hafta hastanede yattiktan sonra iyilestigimizi soylediler 5 gun evde kaldiktan sonra 2 gun once evde solunum yetmezligi yasadi ambulans cagirdik hastaneye gidilecekken ambulansta kalp krizi gecirmis hemen mudahale yapilmis hastaneye geldiklerinde 2 ci kez kalp krizi gecirmis ve tekrar duran kalbi calistirmislar.daha sonrasinda hastamiz yogun bakima alindi 1 hafta uyutacaklarini soylediler daha sonrasinda uyandirmaya calisacagiz 3 4 gun bile surebilir bu durum dediler.tansiyonu bazen yukseliyor bazen dusuyormus su an solunum cihazina bagli daha sonraki surecte bizi ne bekliyor bilmiyoruz hayati riski var mi tekrar bir kalp krizi gecirir mi acaba beyin hasari sizce ne derecededir yatdimci olursaniz aydinlatirsaniz sevinirim

  Cevapla

 • mahmut

  Nisan 8, 2018 at 18:44

  Selamun Aleyküm Hocam 2 sene önce kriz gecirdim ilk stent takildi 2 sene 9 gün sonrasın da yine kriz gecirdim stent takildi ve 1 damarin daha müdahale gerektirdigi 100/70 tikali oldugu söylendi baska dk kontrolü sonucun da 70 tikali olan damarim 2 sene önce gecirdigim stent takilan damarim stentin üst kisminda 70 daralma olmus cok skr o da acildi şu an araba kullanmıyorum yürüyüş yaparak işe gidiyorum tabi sigarayi da biraktim yanlız tek sikintim gögsüm de ara ara sikisma oluyor ic hastalıkları uzmanı ve gittigim doktor piskiyatr tavsiye etti sizce dogrumudur gögsüm deki sıkışma siskiyatr la cözülürmü selam ve saygılar

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Mayıs 26, 2018 at 07:55

   Şikayetler için ağrı kesici tedavide denenebilir.

 • İsmail

  Mart 30, 2018 at 06:15

  Hocam benim babam kalp krizi geçirdi 20 dk kalbi durdu simdi iyi bu 20 dk da herhangi bi organ zarar vermiş olabilirmi acaba

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Mart 30, 2018 at 06:24

   Etkin bir şekilde müdahale yapılmışsa oluşabilecek nörolojik hasar en aza inecektir.

 • Sinem

  Mart 29, 2018 at 22:04

  Hocam merhabalar annem bu sabah göğüs ve sırt ağrısıyla uyandı. Daha önceden de olmustu ve kardiyoloji bölümüne götürdüğümüzde herhangi bir sorun çıkmamıştı. Akşamında çok şiddetli bir ağrı yaşamaya başladı hem göğsü hem de sırtı çok ağrıyordu aynı zamanda da arafa nefes alamadıgini söyledi. Bu durum 10 dakika kadar sürdükten sonra kendine geldi suan bir sorun yok ama çok korkuyorum. Kalp krizi olma ihtimali var mıdır? (54 yasında)

  Cevapla

 • Sinem

  Mart 29, 2018 at 22:02

  Hocam merhabalar annem bu sabah göğüs ve sırt ağrısıyla uyandı. Daha önceden de olmustu ve kardiyoloji bölümüne götürdüğümüzde herhangi bir sorun çıkmamıştı. Akşamında çok şiddetli bir ağrı yaşamaya başladı hem göğsü hem de sırtı çok ağrıyordu aynı zamanda da arafa nefes alamadıgini söyledi. Bu durum 10 dakika kadar sürdükten sonra kendine geldi suan bir sorun yok ama çok korkuyorum. Kalp krizi olma ihtimali var mıdır? (54 yasında)

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Mart 30, 2018 at 06:11

   Muayene olması faydalı olacaktır.

 • Vasfiye

  Mart 19, 2018 at 21:46

  Hocam iyi akşamlar annem troid kanseri (4.evre 63 yaşında ) 2 tane ameliyat geçirdi 20 gün arayla ilk ameliyattan sonra herşey normaldi ikinci ameliyattan bir hafta sonra ciddi solunum yetmezliği oldu yoğun bakıma aldılar iki gün yapay solunum cihazıyla orda kaldı iki gün sonra kalp krizi geçirdi 35 dakika sonra geri döndürmüşler 10 gündür bilinci kapalı yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hasta nasıl kalp krizi geçirebiliyor? Birde uyanma İhtimali ne kadar? Teşekkürler

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Mart 23, 2018 at 05:52

   Hastanız ciddi bir kalp krizi geçirmiş görünüyor. Risk yüksek olup, takip eden hekim daha ayrıntılı bilgi verecektir.

 • Ebru doganay

  Mart 19, 2018 at 13:22

  Hocam babam kalp krizi geçirdi 2ana damarına stent takıldı durumunun iyi olduğunu söylüyorlar…ilaçlarını kullanmaya başladı tekrar kriz geçirir mi çok korkuyorum

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Mart 23, 2018 at 05:51

   Damar hastalığı olanlarda tekrar kriz geçirme şansı daha fazladır. Sağlıklı yaşam şekli ve ilaçlarla bu risk en aza inecektir.

 • Pinar

  Mart 13, 2018 at 21:31

  Hocam merhaba annem 3 kez anjio olmuştu ilk anjiosunda yuzde 40 ikincisinde yuzde 40 daralma mevcuttu 3. Sunde anjiosu temiz cikti fakat kapakcik yetmezlikleri mevcuttu. Bugun kontrol amacli gittik son anjiosu olali tam 1 sene oldu ve bugun ogrendikki yaklaşık 6 ay önce kalp krizi gecirmis ve ekg sinde tespit edildi. Belok adalat ve ayra gibi ilaclari mevcut bir daha gecirme riski nedir ? Ayrica diyabet hastasi glifor kullaniyor. Simdiden teşekkür ederim iyi gunler.

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Mart 14, 2018 at 06:48

   Orta derecede darlık mevcut damarlarda kalp krizi riski mevcuttur ve ilaç tedavisi gerekir.

 • Yasin

  Şubat 15, 2018 at 16:46

  Selamun Aleykum Hocam Babam 43
  Yasinda Gecen Hafta kalp Lrizi gecirdi Dr. Siyami Ersek Hastanesinde Anjio Oldu Ömür Boyu Kullanacagi iki ilac Vermisler Bidaha Kalp Krizi Gecirme Riski Varmı

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Şubat 16, 2018 at 11:50

   Damar hastalığı olan kişilerin tekrar kriz geçirme riski vardır. Düzenli kontrol faydalı olur.

 • Burçin

  Şubat 13, 2018 at 13:49

  Hocam merhaba bende size birşey danışmak istiyorm kayınvalidem 3 gün önce rahatsızlandı akşam acile götürdü eşim kan tahlili ve eko çekilmiş ekoda birşey yok demiş doktor kardiyologa git kalp kirizi geçirmişssin demiş kalp kırizi geçirdiyse hemen acil giymeai gerekmezmi yani git bi kardiyoloji ye bakıl mı denir kap kırizi geçirmiş diyor

  Cevapla

  • Prof. Dr. Ahmet Karabulut

   Şubat 13, 2018 at 14:35

   ekg de geçirilmiş kalp krizi bulguları ileri tetkik gerektirir.

 • Beril Koç

  Ocak 21, 2018 at 05:24

  Hocam merhaba, hastamiz kalp krizi sikayetiyle acile geldi. Acilde 5 kez kalbi durdu, hayata döndürüldü. 14 Saattir yogin bakimda ve stabil degil. Hastanenin kardiolojisi de yok, kardioloji olsa bile mudehale edilemezmis. Kan sekeri 500. Beklemedeyiz. Ne yapmamiz gereklidir? Yaşı 75 ve erkek.
  Acildir. Tsk.

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ocak 23, 2018 at 06:42

   Hastanın riski oldukça yüksek. Hastanın kardiyolojik açıdan değerlendirilebileceği merkeze sevki faydalı olabilir.

 • seyma

  Ocak 15, 2018 at 00:03

  kalp krizi geçirdikten sonra hasta uyuyabilir mi?

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ocak 15, 2018 at 06:46

   Kalp krizi sonrası uykusuzluk sıkıntıları sık izlenir. Düzenli ve kaliteli uyku kalp ve damar sağlığını olumlu etkiler. Uyku ile ilgili yazımızı yakında yayınlayacağız.

 • Gülnihal

  Ocak 7, 2018 at 13:31

  Hocam yardimci olur musunuz annem 8 sene once bypass oldu 3 damar değişti, seker hastası insülin kullaniyor, cuma gunu aniden cok şiddetli nefes darlığı yaşıyor acile gidiyor orda oksijen verip pazartesi universireye git deyip taburcu ediyorlar eve dönünce nefes darlığı daha siddetli tekrar ediyor gadtaneye gidiyor bu sefer yogun bakima aldilar kalp krizi geçirdiğini soylediler ertesi gun anjiyo yapildi 2 damari görüntüleyebilmisler ve o damarlar acikmis 3. Damari bulamadilar 2 gun sonra tekrar anjiyo yapacaklar, kapakcıkta sorun var dediler annemin yasama sansi çokmu düşük kendi damarlari tamamen tikali 2 bypadli damardan besleniyor kalp 3 de tikali olabilir dendi

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ocak 8, 2018 at 13:20

   Risk konusunu takip eden hekim net söyleyebilir. Tıkalı damara uygunsa balon stent ile müdahale yapılabilir.

 • zerda

  Ocak 1, 2018 at 17:15

  hocam merhaba
  Benim babam yaklaşık bir 10 yıl önce kalp krizi gecirdi ve hissetmedi. Uzun zaman sonra da şeker testleri yapılırken tüm vücut kontrollerinde ortaya çıkmıştı . 30.12.2017 tarihide yeniden bir kriz geçirdi ve yine hissetmedi . Hastaneye şekeri 500 olarak gitmişti zaten sebebi yani şeker yüksekliğiydi.Şu an kalbinden anjiyo oldu ve iki tane stent takıldı.Hocam bu ağrısız hissetmeden olan kalp krizleri tehlikeli mi?Bir de bundan sonra ne yapmalı?İşi gereği hep araba sürüyor ve yakın zamanda da 5 saatlik bir uçuş yapması gerekecek Ardahan ‘a. Sağlıklı olur mu? Durumu hakkında endişeleniyoruz. Lütfen acil bir cevap yazabilir misiniz?

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ocak 2, 2018 at 06:28

   Kontrolsüz şeker kalp hastalığını ilerleten ana etkenlerden biridir. Etkili tedavi ve düzenli kontrol önem arzeder.

 • Ensari

  Aralık 20, 2017 at 14:44

  Hocam bizim dayi oglu kalb kiriz kecirdi 4 ve 5 defa ustu oldu simdi yogum bakimda ne olcak

  Cevapla

 • Eylem

  Aralık 14, 2017 at 14:46

  15 yaşında arkadaşım handan kalp krizi geçirdi 1 haftadır yoğunbakımda risk hala var bugün gözünü açmış bir gözü kan doluymuş bantlamışlar gözünü ve ayaklarını çekmiş kendine doğru ve durup dururken kalp krizi geçirdi sebebini bilmiyoruz ama gözünü açmasına rağmen bilinci hâlâ kapalıymış bu nasıl oluyo

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Aralık 18, 2017 at 08:22

   Gençlerde geçirilen kalp krizileri çoğunlukla ritim bozukluğu ile ilişkilidir. Takip eden hekim net bilgiyi verecektir.

 • Esraa

  Aralık 10, 2017 at 20:52

  Hocam çok sevdiğim bi abi 6 gün önce kalp krizi geçirdi şokla geri geldi anjiyo yapıldı.ciğerlerine hortumdan dolayı yemek dolduğu söylendi şuan biraz temizlenmiş.ama hala uyuyor çok az bir gözlerinde kıpırdama ve elinde kıpırdama oldu.uyanma şansı varmı lütfen bilgilendirin

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Aralık 12, 2017 at 13:29

   Kalp masajı yapılan ve şok verilen hastalarda risk yüksektir. Süre uzadıkca uyanma şansı azalacaktır.

 • hasan belgırat

  Aralık 5, 2017 at 12:50

  Hocam yaşım 40 yirmi gün önce korener arter hastalığı (Akut Anterior mi teshişi kondu damarda % 100 tıkanma var deiler ve bir sitent takıldı doktorum kalbimin % 15lik bölümünün zarar gördüğünü söyledi ve ikinci kırizin benim için iyi olmacağınıda söyledi piskolejim o günden beri iydeyil sizce çokmu kötü hocam

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Aralık 7, 2017 at 08:25

   İlaç tedavisini ve düzenli kontrolleri aksatmayın.

 • hasan belgırat

  Aralık 5, 2017 at 12:39

  Hocam ben 16kasımda kalp kırizi geçirdim ana atardamardaymış doktorum iyiyegittimi sölüyo ama kalbimin % 15lik bölümü hasar görmüş neyapmalıyım sizce yaşım 40 iyi günler

  Cevapla

 • Hasan

  Kasım 25, 2017 at 19:35

  Hocam babam 2 kez kalp krizi geçirdi ama damarlarda tıkanıklık çıkmadı. Kalbi de temiz çıktı. İlaç olarak Sadece asprin verdiler. Tıkanıklık olmadığında bu kalp krizi demek değil midir?

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Kasım 28, 2017 at 06:00

   Yüksek tansiyon yada kan akımındaki yavaşlıkta küçük kalp krizlerini tetikleyebilir.

 • Resul

  Kasım 20, 2017 at 23:05

  Hocam babamı kalp krizinden kaybettik. Ama burnundan aşırı derecede kan gelmiş ve kulakları ile dudağı moralmıstı sizce bu normal mi?

  Cevapla

 • Resul

  Kasım 20, 2017 at 23:02

  Hocam babamı kalp krizinden kaybettik. Kulakları ve dudakları moralmıs ve burnundan asırı derece kan gelmişti bu sizce normal bişey mi yoksa hastanede tam bakılamadı mı cevaplarsanız sevinirim…

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Kasım 22, 2017 at 09:14

   Kalp krizinden kaybedilen hastalarda bu tür bulgulara rastlanabilir. Başınız sağolsun.

 • hazar

  Kasım 17, 2017 at 18:35

  hocam babam ciddi bir kalp krizi geçirdi üzerinden 1.5 yıl geçti bazen ağrı ve baş ağrısı var ne yapmamız gerekiyor

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Kasım 22, 2017 at 08:53

   Düzenli kontrol ve ilaçların zamanında alınması önemli.

 • Serkan

  Kasım 8, 2017 at 19:42

  Hocam 20 ekim gecesi kalp krizi gecirdim ana arterdeki damar %100 tikaliymis anjio ile acip stend takildi ne yazikki suan geceleri korkuyorum.Aldigim nefes yetmiyor gibk ara sira oluyor.Şuanda bende kalp yetmezligimi basladi.Ayrica psikiyatriye gitmem gerekirmi panik yapiyorum artik

  Cevapla

 • Nesibe

  Kasım 3, 2017 at 15:44

  Hocam 28 yaşında kardeşim geçen sene psikatriye gitmiş doktorda kalp doktoruna yönlendirmiş elektro ve koşu bandı çekildikten sonra 1 kere kalp krizi geçirmişsin demiş psikiyatri ve kalp doktoru beraber dideral simbalta ve trenkabuskas vermiş ve bize bu rahatsızlığını yeni söyledi babamla pek anlaşamıyorlar ve yıllar önce aşk acısı da yaşadı yani stresten kaynaklı biz buna kalp krizi diyebilirmiyiz kalp hastası diyebilirmiyiz tekrar olma şansı varmı bu degerler nasil okunuyor kalp ritm sayisi belli bir seviye gelince mi kalp krizi deniyor nabiz düşüyor yada çıkıyor kalp atisi düşük yada yuksek ciktida kalp krizi mi deniyor buna cok korkuyorum

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Kasım 6, 2017 at 07:50

   Kalp krizi bulguları eko ile daha net gözlenebilir. ekg tek başına yanıltıcı olur.

 • handan

  Ekim 9, 2017 at 22:50

  Hocam ben 6 gün önce kalp krizi geçirdim anjiyo  oldum stent takildi yasim34. Geceleri uyuyamıyorum korkuyorum her an kriz geçircekmişim gibi geliyor ilaçlarımı kullaniyorum dikkat ediyorum sigarayı bıraktım merak ettiğim damarım açıldı bu durumda tekrar kriz geçirmem mümkün müdür risk altındamiyim. teşekkürler

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ekim 11, 2017 at 07:39

   Stent takılan hastalarda ilk sene stentin tekrar tıkanma riski göreceli olarak daha fazladır. İlaçları düzenli kullandığınız sürece, sağlıklı yaşam kurallarınıda uygularsanız risk düşecektir.

 • Eda

  Ekim 4, 2017 at 17:39

  Kalp hastasi olmayan kalp krizi geçirir mi

  Cevapla

 • Mustafa

  Eylül 26, 2017 at 20:48

  Hocam ben 37 yasındayım kalp kırızı gecirdim anju oldum 10 gun sonra konrole gittim sonuclarin ıyı oldugunu soyledıler ama kalbıme arada bır agrı gelıyor 3 .5 dakıka suruyor vede sıklasmaya basladı nedendır hocom

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Eylül 28, 2017 at 08:32

   Stent işlemi sonrası özellikle ilk ay gelip geçici ağrılar gözlenebilir. uzun süreli ve şiddetli ağrılarda kontrol gerekir.

 • Ayşegül

  Eylül 18, 2017 at 15:59

  Kalp krizi geciren bir insanin uyanmasini 24 saat mi bekleriz 48 saat mi

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Eylül 23, 2017 at 09:50

   Şok durumundaki hastalarda beyin ile ilgili sıkıntı ve koma hali varsa süreç uzayabilir. Süre uzadıkça uyanma şansı azalacaktır.

 • Adem

  Eylül 12, 2017 at 05:12

  Merhaba hocam. Annemin kalp yetmezsizliği var. %20 çalışıyor. Kalp krizi geçirdi 6 gündür hastanedeyiz, günde 3 defa kalbi duruyor, şokladıktan sonra tekrar çalışıyor. Bu kalp durmanın sebebi ne olmalı? Şu anki pozisyonda vücüt anjiyo müsait olamadığı için yapamıyorlar. Bu durum bizi nasıl izler.

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Eylül 13, 2017 at 08:37

   İleri kalp yetersizliği ve damar hastalıklarında ritim bozuklukları izlenebilir. İlaç tedavisi, anjio, yeterli olmasa kalp pili tedavi seçenekleridir.

 • Musa

  Ağustos 30, 2017 at 20:55

  Hocam merhaba Babam daha 3 ay olmadı kalp krizi gecirdi ama çok korkuyorum her an birşey olacak gibi geliyor babama neler iyi gelir

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Eylül 5, 2017 at 11:35

   Kriz sonrası süre geçtikçe risk azalır. Elbette sağlıklı yaşam koşullarını yerine getirmeli ve ilaçlarını düzenli kullanmalı.

 • Kamuran

  Ağustos 15, 2017 at 10:08

  Hocam ben bundan 18 ay evvel bir kalp krizi geçirdim 2 saat içinde anjiyo alındımsten takıldı doktorum gerekli ilaçları verdi ilaçlarımı şuan kullanıyorum yalnız ben geçen ay doktora gittim doktorun bana dediğine göre kalp yüzdesi 37mış kalp yetmezliği başlangıcıymış yalnız ben 1:30 sene bir sigara içiyordum şimdi kullanmıyorum alkol kullanmıyorum evet 82 kg’dan şuan 100kg oldum Bu ne sadece benim göbeğim benim kilolu olduğumu gösteriyor kalp yetmezliğine önlemek için neler yapmalıyım hangi ilaçları kullanmadım hocam ilginize şimdiden teşekkür ederim çok sağ olun

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ağustos 23, 2017 at 08:48

   Kalp yetersizliğinde ideal kiloda kalma ve düzenli egzersiz çok önemlidir. İlaçların düzenli kullanılması ve takip şikayetlerinizi azaltacaktır.

 • betül

  Ağustos 12, 2017 at 12:37

  hocam merhaba amcam 5 gün önce kalp krizi geçirdi hastaneye 15 dakkada hastaneye gelmiş kalbi hastanede durmuş vaziyetteymiş tekrar çalıştırmışlar 2 gün soguk ilaç verip uyutmuşlar şimdi sıcak ilaç verip kendi kendine uyunmasını bekliyolarmış 3.gündür ilaç alıyor ne zaman uyanır.

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Ağustos 23, 2017 at 08:45

   Bu tür hastalarda makineye bağlı olduğu süre uzadıkça risk artar. En net bilgiyi takip eden hekim verecektir.

 • seda

  Ağustos 4, 2017 at 19:29

  Hocam merhab yas 1o dun karsiyolojiye gittim ekg falan cekildi muayene etti carpinti oldugunu soyledi kan testi yapti bi sorun yok carpinti var sadece psikolojik dedi bi sakinlestirici hap verdi ama kullanmak istemiyorum kendiliginden gecmezmi yada kalpe zarar verir mi

  Cevapla

 • CEREN

  Temmuz 28, 2017 at 10:49

  Hocam merhaba yaklaşık 1 yıldır aşırı nefes darlığı, karın aynı anda şiddettli sırt ağrıları çekiyorum. Bunaltı ve ateş ile birlikte. Bazen aşırı kas yorgunluğum oluyor kalp le ilgili midir?(1 yılda 15 kilaya yakın kilo kaybım oldu. herhangi birşey yapmadığım halde)

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Temmuz 31, 2017 at 05:43

   Kilo kaybı ve tekrarlayan karın ağrıları dahiliye muayenesi gerektirir.

 • seda

  Temmuz 28, 2017 at 06:33

  Merhaba hocam 19 yasindayim gogsumun alt tarafinda agrilar olusuyor hareket edincede oluyo ara ara bundan 2 ay once gittim acilde ekg ve troponin testi yapildi hic bi sorun yok dediler ama sikayetler hala devam ediyor bidaha gitmeme gerek var mi kalple ilgili bisey cikar mi

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Temmuz 31, 2017 at 05:42

   Şikayetler devam ediyorsa normal poliklinik muayenesi faydalı olacaktır.

 • Nedime

  Temmuz 17, 2017 at 08:36

  Hocam meraba
  Babam cok ciddi bir kalp krizi gecirdi
  2 ay sonrada benim dügünum var ne yapmamiz lazim ertelememiz gerekirmi

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Temmuz 17, 2017 at 14:43

   Müdahale zamanında yapılmışsa bu süre zarfında toparlayacaktır.

 • cansu

  Temmuz 2, 2017 at 11:12

  Hocam annem 1 ay once kalp krizi gecirdi kalp yetmezligi orani yuzde 35 eko raporunda sonuç ileri trikuspit yetersizlik, orta mitral yetersizligi ,membranöz vsd ,pulmoner hipertansiyon, biatrial dilatasyon, lv sistolik disfonksiyonu, lv segmenter duvar hareket kusuru yaziyor. Durum cok mu kotu hic duzelme şansı yok mu. Hayat suresinden endise ediyorum

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Temmuz 11, 2017 at 08:31

   Kalp yetersizliği yanında doğuştan gelen kalp deliğinden bahsediliyor. İyi bir tedavi ve takip gerektirir.

 • eda

  Haziran 22, 2017 at 19:22

  Hocam merhaba gogsume ara ara agrilar giriyo ve ekg ve troponin testi yapildi hic bir sorun yok uzerinden 1 ay gecti yine ufak ufak agri giriyo 1 ayda kalple ilgili bisey cikma ihtimali varmi

  Cevapla

 • eda

  Haziran 20, 2017 at 13:13

  hocam oncelıkle meraba 🙂 yaşım 16 cınsıyetım kız benım sol gogsumun altına sancı agrı fılan gırıyor bu kalp sancıları öncedende oluyordu ama bu 1 aya yaklaşık kolumada agrılar gırdı bundan 1 hafta öncesi akşamleyin sol göğsümün altına yanı kalbime yıne sanlar gırıyordu ve sol kolum agrıyordu çok bızde o akşam kalp ve damar hastanesıne gıttık bı bakalım dedıler EKG VE EKO filan cektıler bışey olmadııgnı soyledıler fakat eversıgun dun ve bugun sol kolumun bılek tarafı cok sızlıyor ve agrıyor değişik ve kalbımede ara ara sancılar gırıyor korkuyorum kalp krizi geciricem diye ekg ve eko cekılmesıne ragmöan yınede cok korkuyorum krız gecıırcem dıye cok korkuyorum yardım edın ve lutfen cevap versın cok kotuyum 🙁 sımdıden tesekkur ederım 🙂

  Cevapla

  • Doç. Dr. Ahmet Karabulut

   Haziran 23, 2017 at 14:05

   Sonuçlarınız normal çıkmışsa endişeyi bir tarafa bırakmak lazım. Gezici kas ağrılarına kaygı ve panik eşlik ediyor gibi görünüyor

 • Sema

  Haziran 20, 2017 at 01:19

  Merhaba hocam 26 yaşındayım 3 gündür sürekli kalbim aıkışıyor aşırı terleme oluyo vücuduma sanki iğneler batıyor kalbime bıçak saplanıyor sankı ve çarpıntım oluyor yarım saat sürüp geçiyor ve bu gün içerisinde 3, 4 defa oluyor ama sürekli de hafif bi ağrı devam ediyor göğsüm de. Acile gittim Ekg ve kan tahlili yapıldı sonuçlar temiz çıktı ama benim ağrılarım sürekli devam ediyor inanın dayanamıyorum bu acıya. Bu arada miğdemde gastrit ve reflü var Birde oruç tutuyorum bunlarla alakalı olabilir mi ? Yoksa sorunum kalple alakalımı kardiyoloji ye gitmeliyim farklı bir muayene için ? Teşekkürler

  Cevapla

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler ve yorumlar, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.