Hipertansiyon İŞYERİ STRESİ KALICI HİPERTANSİYON NEDENİ !

fighting+workplace+stress_16000193_800468525_0_0_9206_300 

Sabah trafikle başlayan stresli iş koşturmasına, işyerindeki masa başı hareketsiz uzun çalışma süreleri, yönetici baskısı, sağlıksız hazır yemekler ve sigara molalarıda eklenince hipertansiyon kaçınılmaz oluyor.

Yapılan araştırmalarda işyerindeki tansiyon değerlerinin evdeki değerlere oranla belirgin yüksek olduğu gözlenmiştir. Özellikle düşük geliri ile ağır işlerde çalışan kişilerde, ek mesai yapanlarda tansiyon yüksekliği daha sık gözlenmiştir. Sadece işyerinde tansiyonun yüksek olması ve evde ölçülen değerlerin normal sınırda olması, gizli işyeri hipertansiyonu yada maskelenmiş hipertansiyon olarak adlandırılmıştır. Ancak uzun vadede bu işyeri ile sınırlı tansiyon yüksekliğinin kalıcı hipertansiyona dönüşme olasılığı olduğu saptanmıştır. Yapılan 3 aylık bir araştırmada, işyerinde stresi azalmaya yönelik etkinlik terapileri alan kişilerde büyük tansiyonda 10 birim ve küçük tansiyonda 6 birim düşme izlenmiştir. Özellikle ailesinde hipertansiyon bulunan kişilerin işyeri seçiminde dikkatli olması erkenden ortaya çıkacak hipertansiyonun önüne geçecektir. Özellikle plazalarda masabaşı ofis çalışanlarına yönelik stres azaltıcı etkinlikler hipertansiyon riskini azaltacak ve çalışanın motivasyon ve verimini arttıracaktır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur. *

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler ve yorumlar, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.